Duurzaamheid

De aandacht voor duurzaam (ver)bouwen, groene kantoren en cradle to cradle blijft toenemen. Een duurzaam en energie efficiënt kantoorgebouw maakt op korte en lange termijn echt een verschil. In energiekosten, CO²-uitstoot en in arbeidsproductiviteit. Onze manier van werken heeft al vaak tot verrassende en duurzame oplossingen geleid.

HEYLIGERS d+p heeft de expertise om te adviseren bij alle fases binnen een project die met duurzaamheid te maken hebben: locatie- en gebouwkeuze, kantoorconcept, energie- en installatieconcept, materiaalgebruik en detaillering.
Daarbij besteden we ook veel aandacht aan de kwaliteit van het binnenmilieu.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een verbetering van het binnenmilieu tot een stijging van de arbeidsproductiviteit leidt. Vooral de keuze van materialen en installatieconcept hebben direct invloed op het binnenmilieu. Juist bij gebouwinstallaties is innovatief denken in de conceptuele fase essentieel. Als specialist op dit terrein hebben wij veel kennis van de nieuwste oplossingen en mogelijkheden.

HEYLIGERS d+p heeft ruime ervaring met het behalen van duurzaamheid certificering, zoals onder andere LEED, GreenCalc+ en BREEAM en de bijbehorende trajecten.

Gerelateerde projecten
| Alle projecten